Waarom dragen?

Waarom dragen van je kindje? Steeds meer mensen gaan hun kindje dragen in ergonomische dragers en draagdoeken. Waarom zou je dat eigenlijk doen?

In niet-westerse culturen is het dragen van je kindje al heel lang normaal. Kinderdragers worden al eeuwen gebruikt. Een goed voorbeeld is het beroemde fresco van Giotto in de Arenakapel te Padua. Hierop is te zien hoe Maria, zittend op een ezel, het kind Jezus in een draagdoek vervoert.

Waarom dragen?

In het westen hebben we pas recent oog gekregen voor de voordelen van deze manier van vervoeren. Medici wijzen er tegenwoordig op dat baby’s die regelmatig in een kinderdrager worden meegedragen een tevredener indruk maken dan baby’s die in kinderwagens worden getransporteerd. Ze huilen minder, gedijen beter, slapen gemakkelijker en bovendien vergemakkelijkt het de borstvoeding. Het voortdurend in elkaars nabijheid zijn van ouder en kind kan een gunstig effect hebben op de onderlinge relatie.

Als je kijkt in de natuur zie je dat de pasgeboren jongen van aap, mensaap of mens niet kunnen lopen. Om deze reden worden zij dan ook gedragen. Jonge apen grijpen zich vast in de vacht op moeders buik. Jonge mensen kinderen gaan in een kinderdrager. In de biologische evolutie verdwenen de grijphanden en de vacht. De vrouw moes haar handen vrij kunnen houden voor het verrichten van de dagelijkse werkzaamheden en zo ontstond de kinderdrager.

Ook sociale aspecten spelen een belangrijke rol bij het dragen van kinderen. De eerste ervaringen van de wereld om hem heen krijgt een kind via de moeder. In haar nabijheid leert hij zijn nieuwe omgeving kennen. Na de geboorte blijft het kind het ritme van de beweging van het moederlichaam voelen. Beweging maakt deel uit van de belevingswereld van het kind. Ook de geur, de stem en de warmte van de moeder werken rustgevend. Het scheiden van de moeder en de zuigeling is nadelig voor de ontwikkeling van het kind. Inmiddels is algemeen bekend dat kleine kinderen die zonder lichamelijk contact en genegenheid opgroeien daar negatieve gevolgen van ondervinden.
De Amerikaanse psychiater René A. Spitz kwam na onderzoek in verschillende kindertehuizen tot de conclusie dat bij kleine kinderen die hun tijd grotendeels alleen doorbrengen en weinig aandacht van de verzorgers krijgen, een grote achterstand in de ontwikkeling ontstaat. Ze vertonen rusteloos, in zichzelf gekeerd gedrag. Ze leren niet zelfstandig eten en worden niet zindelijk.

Volgens kinderartsen in Montreal heeft het dragen van het kind op het lichaam een gunstige uitwerking op het huilgedrag van de baby. In hun onderzoek werden twee groepen moeders met kinderen tussen de vier en twaalf weken vergeleken en een paar weken later bleek dat de kinderen die meer gedragen werden minder huilden. Kinderen die veel gedragen worden, zo menen de deskundigen, maken over het algemeen een tevreden indruk. Ze vertonen een grote alertheid en hebben veel belangstelling voor hun omgeving. Wanneer ze niet slapen nemen ze de omgeving waarin de moeder haar werkzaamheden uitvoert in zich op. Hun zintuigen worden gestimuleerd, omdat ze volop de gelegenheid hebben om te kijken, te voelen, te ruiken, te horen en te proeven.

De toegenomen populariteit van de kinderdragers in het westerse cultuurgebied is opvallend. Kennelijk voldoet de kinderdrager aan een duidelijke behoefte. Steeds meer mensen raken overtuigd van de voordelen ervan. Het is praktisch in gebruik en kleine kinderen gedijen er goed bij. En zo neemt het westen geleidelijk aan een belangrijk element uit niet westerse culturen over, de kinderdrager.

Bron: van Hout, I.C. (1993). Lieve Lasten: Hoe kinderen gedragen worden, over draagdoeken en andere babydragers. Zwolle: High Trade.

Geef een reactie