Kosten draagconsult

Voor de draagconsulten wordt een uurtarief gehanteerd, waarbij er afgerekend wordt per 15 minuten. Ik hanteer een minimum van 30 minimum.

Het uurtarief gebaseerd op 1 persoon is €40,00. Voor 15 minuten komt dit neer op €10,00.
Het uurtarief gebaseerd op 2 personen is €60,00. Voor 15 minuten komt dit neer op €15,00.

Wil je met meer dan 2 personen komen? Kijk dan eens bij de workshops!

Een draagconsult afrekenen doen we zodra het draagconsult beëindigd is. We kijken hoe lang het consult uiteindelijk heeft geduurd en dit is de uiteindelijke prijs. 

Afrekenen kan op de volgende manier;
– contant
– tikkie
– op factuur

Algemene voorwaarden draagconsult (ook terug te vinden in de algemene voorwaarden).

Artikel 15 – Consulten en workshops

  1. Het knopen met eigen kind is ten alle tijden op eigen risico. DraagGrietje, of uitvoerend consulent namens DraagGrietje, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen en/of schade tijdens of na het consult.
  2. Een workshop wordt vooraf voldaan. Hiermee bevestig je jouw deelname.
  3. Een consult wordt achteraf voldaan.
  4. Het afzeggen van een consult dient minimaal 24 uur vooraf te geschieden. Wanneer dit niet geval is zal 50% van het geplande consult in rekening worden gebracht.
  5. Het afzeggen van een workshop dient minimaal 48 uur vooraf te geschieden. Wanneer dit niet het geval is zal 50% van het te betalen bedrag in rekening worden gebracht.